jestemgeekiem.pl

Komputery i Oprogramowanie

IT

Na czym polega integracja systemów informatycznych?

Rosnąca liczba systemów teleinformatycznych w przedsiębiorstwach zwiększa prawdopodobieństwo ich interferencji, a co za tym idzie, wymusza konieczność ich stopniowej integracji. Proces ten jest zwykle dość złożony, ale jego stopień komplikacji zależy głównie od rodzaju integrowanego oprogramowania.

Open Source z korzyścią dla IT

Najprostsza integracja systemów informatycznych ma miejsce wtedy, gdy integruje się dwie aplikacje udostępniane na zasadach Open Source. Dzięki temu użytkownik może legalnie (na podstawie licencji) modyfikować obydwa narzędzia, tak by uzyskać zadowalający efekt. W miarę proste jest również wykorzystanie rozwiązania znanego jako API, czyli udostępnienia niektórych funkcji aplikacji w ramach innego narzędzia. Największym wyzwaniem jest stworzenie pomostu pomiędzy dwoma zupełnie odrębnymi rozwiązaniami, których postaci (ze względów licencyjnych) nie można zmieniać.

Jednostronnie i dwustronnie

Od strony technicznej integracja systemów informatycznych jest procesem wymagającym stworzenia pewnego połączenia między dwiema odrębnymi aplikacjami. Połączenie to może mieć formę jednostronną lub dwustronną. Najczęściej praktykowanym rozwiązaniem są jednostronne, zintegrowane systemy IT. Dzięki nim użytkownik może realizować zadania w sposób jednokierunkowy, to jest za pomocą głównej aplikacji w stronę aplikacji zintegrowanej. Z takiego rozwiązania korzystają np. sklepy internetowe, które w ramach obsługiwanych wtyczek, umożliwiają dostęp do np. zewnętrznych platform handlowych. W drugim przypadku mowa o integracji dwustronnej, w ramach której integracja systemów informatycznych w firmie przebiega w obydwu kierunkach. Do takich integracji dochodzi np. wówczas, gdy ich przedmiotem są duże systemy informatyczne (jak np. sieci społecznościowe).

Kiedy integrować?

Czasem kluczowe pytanie nie dotyczy tego, czy integrować, lecz kiedy warto to zrobić. Procesy te realizowane są często równolegle do dużych prac serwisowych lub modernizacyjnych w systemach. Trzeba też pamiętać, że integracja jest czynnością złożoną i czasochłonną. Oznacza to, że zintegrowane systemy IT mogą często nie działać tak, jak chciałby tego ich użytkownik. To z kolei wiąże się nie tylko z opóźnieniami dotyczącymi wdrożenia określonego rozwiązania, ale też z koniecznością ponoszenia dodatkowych i często nieprzewidzianych wcześniej kosztów.

Integracja dwóch systemów to proces, w którym szczególną rolę przypisuje się ich złożoności i licencji, na podstawie której dane narzędzie jest użytkowane.